__ Επίσκεψη
Εξουσιοδοτημένος τεχνικός της εταιρείας επισκέπτεται το χώρο σας, προκειμένου να έχει προσωπική αντίληψη του ύφους και των τεχνικών λεπτομερειών.

__ Σχεδιασμός
Έμπειρος σχεδιαστής σας δίνει λύσεις σε τρισδιάστατο ηλεκτρονικό σχέδιο για να έχετε εικόνα του τελικού αποτελέσματος.

__ Τοποθέτηση
Εκπαιδευμένα συνεργεία της εταιρείας αναλαμβάνουν την υλοποίηση του έργου σας με γραπτή εγγύηση καλής τοποθέτησης σε οτιδήποτε συμβεί μετά το πέρας των εργασιών.