πλάτος xxx cm
βάθος xx cm
ύψος xxx cm
διαστάσεις πόρτας (Υ x Π) xx x xx cm
ωφέλιμη θερμική ισχύς xx kw
συνολική απόδοση xx %
κατανάλωση καυσίμου (ξύλο) x.xx kg/h
βάρος xxx kg